کاشکی میشد؛
بهت بگم… چقد صداتوُ دوست دارم!
چقد مثِ بچگیام؛ لالاییــاتوُ دوست دارم…
سادگیاتوُ؛ دوست دارم…
خستگیاتوُ؛ دوست دارم…
چادر نمازِ زیرِ لب؛ خدا خداتوُ دوست دارم!
کاشکی رو تاقچه ی دلت؛ آینه وُ شمعدون می شدم…
توو دشتِ ابریِ چشات… یه قطره بارون، می شدم
کاشکی می شد؛ یه دشتِ گُل برات لالایی بخونم…
یه آسمون نرگس وُ یاس؛ توو باغِ دستات،
بشونم مادرم روزت مبارک خیلی دوست دارم
روزمادرمبارک