اجرای آهنگ مثلا روم زوم کنی زانکو توسط هوروش بند در کنسرت جدیدش با استقبال مواجه شد.