پس از ماجرای چند روز اخیر و حواشی بوجود آمده ، پای "بایدن" به خندوانه باز شد/ تماس تلفنی بایدن با جناب‌خان.

در جریان دیدار با کامیلا همسر شاهزاده چارلز در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی در گلاسکوی اسکاتلند جو بایدن نتوانست باد شکم خود را کنترل کند.