حمید صفت از زندان آزاد شد

ویدئوی لحظه خروج از زندان یکشنبه یازده مهر، ساعت ۱۶:۵۰

توییتر بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی