+جل الخالق! من که هر وقت از یه حسم استفاده می کنم بقیه حس هام فلج میشن، اونوقت یکی هم اینجوری میشه که حس هاش با هم ترکیب میشه...