سنت عجیب برای مجردانی که به ۲۵-۳۰ سال رسیده‌اند : مجازات با آب و زردچوبه و گاهی فلفل!