تست مقاومت جعبه سیاه هواپیما رو ببینید.

با این کلیپ احتمالا متوجه میشید چرا همیشه جعبه هواپیما بعد از سوانح دست نخورده میمونه