در پی حمله مسلحانه به اتوبوس حامل زندانیان در ‎میناب که شنبه 10 خرداد ماه رخ داد چند زندانی فرار کردند.