در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته در مورد ابتلای همه ایرانیان به کرونا بحث و گفتگو شد.