تصاویری دردناک از لحظه سرقت طلاهای یک مادر در روز روشن در یکی از مناطق اصفهان!