روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان علاوه بر آثار معنوی دارای اثرات مثبت جسمی است، اما زمانی می‌توانیم از آثار مثبت روزه بهره ببریم که دارای یک رژیم غذایی مناسب باشیم.