نذری مهران غفوریان و محسن افشانی در محرم و روز عاشورا