کنترل شرایط گزارش در حالی که آنطور که برنامه‌ریزی شده است، پیش نمی‌رود، یکی از نشانه‌های حرفه‌ای بودن خبرنگار محسوب می‌شود. اما گزارشگر پاکستانی با از دست دادن کنترل خود هنگام یک حرکت پیش‌بینی نشده، غیر حرفه‌ای بودنش را نشان داد.

زمانی که او مقابل دوربین مشغول گرفتن گزارش بود ناگهان مردی غریبه مقابل دوربین قرار گرفت. در اینجور مواقع یک گزارشگر حرفه‌ای باید اوضاع را کنترل کند و گزارش را ادامه دهد، اما او از کوره در رفت و عصبانی شد و شروع به ناسزا گفتن کرد. کاربران با دیدن این ویدئو به حرکت غیر حرفه‌ای گزارشگر انتقاد و اعلام کردند که باید خود را کنترل می‌کرد و حرفه‌ای‌تر رفتار می‌کرد.