گزارشی از تولید تنباکو میوه‌ای با فضولات حیوانی را مشاهده می‌کنید.