پخش همزمان فیلم و پشت صحنه همان فیلم در یک سکانس جنجالی سریال یاغی