صداوسیما: بعد از سخنان سعید قاسمی و خزایی رئیس سازمان سینمایی کشور یک روحانی در تلویزیون مدعی شد که یهودی‌ها مرحوم نادر‌ طالب‌زاده را به شهادت رسانده‌اند.