استقبال عجیب از آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو با ساز و دهل در لرستان را مشاهده کنید.