تا حالا به این ریزبینی به نحوه مسلح شدن و شلیک کردن کلاشینکف توجه کردید؟