علی جان اینهمه خاطره رو چیکار کنم
دمت گرم پارسال از مشهد این ویدیو رو برام فرستادی داداشی
دیگه از تو فقط همین فیلم ها و عکس ها برام خاطره می مونه
به خانم ( جم نژاد )زنگ زدم و گفتم : خانم معلم شاگردتون علی سلیمانی پر کشید
روحت شاد علی جان ، هیچوقت فراموشت نمی کنم داداشی
خوش بحالت رفتی تا خیلی چیزها رو نبینی رفیق..نبینی انسانیت تا کجا سقوط کرده و جاش رو به چه چیز هایی داد

علی سلیمانی