کاربرد اصلی خمیر دندان تمیز کردن دندان‌هاست اما این ماده، خواص و کاربردهای فراوان دیگری هم دارد. از خمیر دندان به عنوان غلط گیر خودکار و ماژیک، سفید کننده ناخن‌، ساخت اسلایم، براق کردن شیشه عینک و ... می‌توان استفاده کرد که در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.