جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس خبری جدید خود یک گاف جنجالی داد و گفت: ویروس کرونا بیش از «جنگ با ایران» از ایالات متحده قربانی گرفته است! منبع:تسنیم