هنر نیوز: گروه ماکان؛ شب گذشته در کنسرت کیش خود به حمایت از نوازنده ویلون کنسرت آرون افشار پرداختند و تایماز اطاعتی؛ نوازنده گروه ماکان، درستی اتفاق رخ داده توسط پرهام حسینی را اثبات کرد.
در دو روز گذشته پاره شدن آرشه ویولون نوازنده آرون افشار در کنسرت مورد توجه و حملات رسانه‌ها مبنی بر پلی بک بودن قرار گرفته بود.