آواز مریم امیرجلالی برای درگذشت مرحوم سیروس گرجستانی