خبرآنلاین: در یکی از مراکز خرید شهر عراق پسر بچه‌ای از پله‌ برقی آویزان شده بود که بر سر یک دختر سقوط کرد.