بامداد امروز همراه با زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر در حوالی این جزیره فوران آتشفشان نیز رخ داد.