وقوع سیل در اردستان اصفهان باعث خسارت به باغات و برخی منازل شد.

فرادرس