گرایی یه کاری با اینا کرد که دارن حرص‌شون رو تماشاچی ایرانی خالی می‌کنن