در سریلانکا افراد محلی جنازه فیلی را که از فرط خستگی مرده بود، پیدا کردند. این حیوان که ۱۸ سال بیشتر نداشت به دلیل کار زیادی که صاحبش از آن کشیده بود، جان داد. در سریلانکا برای استقبال از گردشگران آن‌ها را با این حیوان چهار پا به گردش می‌برند تا گرمای زیاد و رطوبت کمتر آن‌ها را آزار دهد. اما این حیوان مجبور بود تا چندین بار مسافت تعیین شده را طی کند تا اینکه از فرط خستگی از پا درآمد.