چوپان‌های اسپانیایی طبق یک سنت دیرینه که قدمت آن به قرون وسطی باز می‌گردد، با برپایی جشنواره‌ای به نام «ترانشومانسه»، گوسفندان خود را به خیابان‌های مادرید آوردند. در ادامه فیلمی از رژه هزاران راس گوسفند در خیابان را مشاهده می‌کنید.

گوسفند