مرد کم توان ذهنی‌ای که با بالا رفتن از حفاظ فلزی یک باغ وحش در هند وارد قفسه شیرها شده بود بطور معجزه‌آسایی از مرگ حتمی گریخت. در این حادثه که در باغ وحش دهلی اتفاق افتاد " رهان خان" ۲۸ ساله با وجود رودررو شدن با یک شیر از این حادثه جان سالم بدر برد. در ویدئویی که توسط یکی از شاهدان عینی و با تلفن همراه تهیه شده است، لحظه وقوع این حادثه را به تصویر می‌کشد. در این ویدئو رهان در حالی که در کنار یک درخت در مقابل یک شیر روی زمین نشسته است دیده می‌شود. لحظاتی بعد و با نزدیک شدن شیر به این جوان او اقدام به دراز کشیدن روی زمین می‌کند.