یکی از شهروندان فرانسوی، در شهر پاریس فیلمی تهیه کرده است که زندگی آزادانه موش‌ها در نزدیکی برج ایفل را نشان می‌دهد. این مسئله نشان از بی‌توجهی مسئولان نسبت به سلامت شهروندان و پاکیزگی محیط زیست است.

موش