جشن تولد بسیار جالب برای لاکپشت استرالیایی در باغ وحشش برگزار شده است