یک شامپانزه از محل زندگی اش فرار کرد و در باغ وحش به بازدیدکنندگان حمله ور شد در ادامه این فرار تماشایی را مشاهده کنید

میمون