میمون ها حیواناتی جالب و خنده دار هستند که با کارهایشان همیشه مورد توجه انسان ها قرار گرفته اند . در این کلیپ عکس العمل جالب میمون ها را در برابر دوربین مخفی می بینید.

میمون