جام جم: ویدئویی از وضعیت حجاب در مراکز تفریحی کشور که این روزها مورد توجه بسیاری از شهروندان قرار گرفته است.