تا حالا دیدی یه مرغ بیاد خروسش رو از زندون آزاد کنه ؟؟