تیمار گاندوها توسط پیرمرد بلوچ در روستای باهوکلات سیستان و بلوچستان