اولش فکر کردم داره براشون شیرین کاری میکنه

بعد دیدم کپشن زده بچه فیل ها معمولاً تا حدود یک سالگی کنترل خرطوم خود را یاد نمی گیرند، که ممکن است منجر به چنین رفتارهایی شود

فرادرس