ویدیویی جالبی از حضور سرزده یک خرس به همراه تولش که به دنبال غذا در خانه خانواده ای در کالیفرنیا بودند را ببینید.

فرادرس