اتفاقی خنده دار برای یک خروس پس از سر دادن آواز طولانی