به امید روزی که تمام باغ وحش های جهان تعطیل بشه! و حیوانات آزاد و رها در محیط دلخواهشان زندگی کنند