سگهای قدرجونی معروف اکبر حجولی ، از قدیمی ترین سگهایی که عکس و فیلمشون موجود هست .

سگ
فرادرس