معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست:

حال توله‌‌ ۲۰ روزه «ایران» که از توران به پارک پردیسان تهران منتقل شده، خوب است و وضعیت مطلوبی دارد.