یک مرد گوزنی را پیدا می‌کند که به تور دروازه فوتبال برخورد کرده و گره خورده است. او وقت خود را صرف می‌کند و به آرام شدن و نجات گوزن کمک می‌کند.