ویدیو یک سگ که غذایش را با دوستش شریک شده در فضای مجازی بسیار ترند و وایرال شده است.