تصویری جالب از حرکت مایکل جکسونی یک همستر را ببینید.