حشره "فورگورا لاترناریا" حشره ای کمیاب از گونه بزرگ فولگور در مناطقی از آمازون است. این حشره ظاهری شبیه به قورباغه، مارمولک و پروانه دارد.