ویدیویی جالب از مرغ و خروس‌هایی که روی یک نهر، به راحتی از روی بندهایی عبور می‌کنند ببینید. منبع: خبر آنلاین