طنازی پرنده بهشتی نر برای جلب توجه ماده.

پرنده ماده ابتدا باید پرنده نر رو بررسی کرده و بعد بهش اکی بده یا نه