زنبور سرخ غول‌ آسای آسیایی به زنبور قاتل مشهور است و زهر این زنبور می تواند حیوانات و حتی انسان را از پای درآورد اما در جدال با آخوندک مغلوب شد. زنبور سرخ قاتل بومی مناطق معتدل و گرمسیری آسیایی شرقی است که هر سال 50 انسان را به قتل می رساند. طی یک هفته گذشته گزارش هایی از ورود زنبور قاتل به آمریکا منتشر شده است. در همین حال ویدئویی در شبکه های اجتماعی از به جان هم انداختن یک آخوندک و زنبور سرخ در قالب یک مسابقه منتشر شده است. در این ویدئو آخوندک به یکباره با دستهای بلند خود زنبور را به سمت خود کشانده و شروع به خوردن سر این حشره می کند.